IX. ročník mezinárodního hudebního festivalu zdravotně postižených

19. – 20.září 2008

 

 

 

 

Organizace mezinárodního hudebního festivalu zdravotně postižených „Souznění“ je hlavním projektem občanského sdružení ARAGONIT. Na základě reakcí veřejnosti, tisku a rozhlasu i vyjádření hejtmana Karlovarského kraje , primátorky města Karlovy Vary a starosty města Chebu kteří převzali záštitu již nad minulými ročníky, lze tento projekt považovat za zdařilý.

 

Konkrétním cílem projektu je umožnit zdravotně postiženým spoluobčanům z celé ČR, a zvláště pak české části regionu Egrensis, ale i z okolních zemí středoevropského regionu, veřejně prezentovat výsledky jejich umělecké tvorby (hudební díla, interpretační schopnosti, výtvarné práce na souběžných výstavách a pod.) a umožnit snazší začlenění handicapovaných spoluobčanů do společnosti. O aktivní účast na příštím ročníku festivalu projevili zájem rovněž partneři z dalších evropských zemí.

Dalším cílem projektu je umožnit takto znevýhodněným skupinám lidí se setkávat, vyměňovat si zkušenosti a hledat společné životní cíle. Pořádání koncertů i výstav výtvarných prací, je samozřejmě určeno kromě zdravotně postižených také co nejširší veřejnosti. Záměrem projektu je rovněž vytvoření tradice setkávání handicapovaných a profesionálních umělců v mezinárodním rozsahu v západních Čechách a propagace města Karlovy Vary, Cheb , Fr.Lázně a dalších jako centra takových setkání.

 

Na vybraných koncertech vystoupí zdravotně postižení i profesionální umělci.

 

 

Program festivalu Souznění 2008:

19. – 20. září 2008

 

  1. den: Dopolední koncert pro školy – Cheb

Kolonádní koncert – Františkovy Lázně

Večerní koncert – Františkovy Lázně

 

  1. den: Kolonádní koncert – Karlovy Vary

Galakoncert – Karlovy Vary

 

 

Zkušenosti, poznatky a nové informace získané v průběhu přípravy a realizace projektu festivalu “Souznění” a z činnosti občanského sdružení ARAGONIT budou beze zbytku využity při přípravě a realizaci dalších ročníků uvedeného festivalu a budou předávány zájemcům i široké veřejnosti prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků – zejména regionálního tisku a rozhlasu, Internetu a v případě konkrétního zájmu po dohodě i osobně.