V sobotu 20.září kolem 21.hodiny zazněly poslední tóny na galakoncertu IX. ročníku Souznění a organizátoři již začali připravovat jubilejní X.ročník.
Na Souznění 2008 vystoupilo celkem 36 zdravotně postižených hudebníků, ať už jako jednotlivci či v hudebních uskupeních. Dále pak dva profesionální hosté a to revival skupiny Brouci Band a Queenie.
Celkem proběhlo 5 koncertů – 1 pro školy, 2 kolonádní a 2 večerní.
Tato vystoupení shlédlo přibližně 1 800 diváků, přesnější počet se vzhledem ke 2 kolonádním koncertům nedá určit.
Z ohlasů účastníků, diváků a médií lze tento ročník považovat za velmi zdařilí a proto se už teď rýsuje nástin na jubilejní X.ročník Souznění 2009.
Věříme že bude ještě lepší, jak po stránce organizační, tak po stránce umělecké.

X.ročník Souznění proběhne 18. – 19.9.2009

Za organizační tým Miroslav Hrbek