Logo Aragonit

ARAGONIT zapsaný spolek

Sídlo: Gagarinova 506/20

Karlovy Vary – Drahovice 360 01

IČO: 69971943

Účet: 239502678/0300  ČSOB a.s.

Telefon: 603 717 399, 354 423 696

E-mail: aragonit.kv@email.cz

 

Cíle spolku:

 • rozvoj nezávislé, alternativní a menšinové kultury

 • činnost sportovních, kulturních a jiných klubů v rámci sdružení

 • pomoc lidem se zdravotním postižením

 • podpora a rozvoj rehabilitačních služeb zdravotně postiženým – hypoterapie a pod.

 • podpora aktivit mladých lidí

 • rozvoj kulturního a společenského života v regionu

 • pořádání a organizace kulturních, sportovních a společenských akcí

 • ochrana kulturního a historického dědictví

 • publikační a vydavatelská činnost

 • informační, osvětová a vzdělávací činnost

 • rozvoj spolupráce se zahraničními partnery, především ze zemí Evropské unie

 

Hlavní projekt:

 

SOUZ2

 

Pořádání festivalu zdravotně postižených Souznění a zapojení zdravotně handicapovaných spoluobčanů do běžného života je hlavním cílem vedení a členů Aragonitu.