Ve večerních hodinách v sobotu 16.9. skupina Bugles – Beatles revival ukončila na Galakoncertě v malém sále hotelu Thermal letošní, již XVIII. ročník festivalu zdravotně postižených Souznění. I přes obavy z nepříznivého počasí, které se částečně naplnily, bylo splněno poslání festivalu a všichni odcházeli spokojeně.

V následujícím článku se blíže seznamte s festivalem 2017.

 

1. Popis realizace akce (projektu)

Souznění 2017 – mezinárodní hudební festival zdravotně postižených proběhl pod záštitou  hejtmanky Karlovarského kraje, primátora Města Karlovy Vary a starosty města Chebu ve dnech 15.-16.9.2017 v Karlových Varech, Chebu a Františkových Lázních  - celkem čtyři plnohodnotné koncerty a to koncert pro školy v sále 4. základní školy v Chebu, kolonádní a večerní koncert ve Františkových Lázních v divadle Boženy Němcové a večerní galakoncert v malém sále hotelu Thermal v Karlových Varech. Kolonádní koncert před hotelem Thermal měl být pro velmi nepříznivé počasí zrušen, ale několik umělců z řad zdravotně postižených se dohodl s pořadateli a zvukařem, že udělají upoutávku a pozvánku na Galakoncert. Ve velké zimě, s jedním mikrofonem 1 hodinu hráli a zvali lázeňské hosty v místě zrušeného koncertu. Více v bodě 5. Specifické problémy při realizaci a důvody jejich vzniku. Podniknutá nápravná opatření. Toto ovlivnilo i počet diváků.

Na všech čtyřech výše uvedených koncertech vystoupilo 11 subjektů zdravotně postižených (jednotlivci, dua a skupiny – celkem 43 osob) a 1 hostující subjekt z řad profesionálních umělců. Celkem na festivalu vystoupilo 47 hudebníků. V letošním roce se pořadatelům nepodařilo přilákat účinkující ze zahraničí. Účinkující byli uvedeni na plakátech a pozvánkách s programem. Převážná většina subjektů  z řad zdravotně postižených vystoupila na třech koncertech. Všechny čtyři koncerty – v Karlových Varech, Chebu a Františkových Lázních shlédlo přibližně 1100 diváků z celé ČR, na večerním koncertě ve Františkových Lázních byli m.j. i zahraniční, převážně německy hovořící diváci, v Karlových Varech na zase rusky hovořící diváci. Počet diváků blíže nelze určit úplně přesně, protože jeden koncert byl kolonádní a počet přihlížejících se obměňoval. Projekt byl určen, kromě zdravotně postižených, také co nejširší veřejnosti (jeden koncert pro žáky ZŠ, tři koncerty pro veřejnost).

2. Srovnání cíle(ů) a skutečných výsledků.

Záměrem projektu bylo zejména:

- podpora společných setkání na posilování kontaktů mezi postiženými umělci na mezinárodní úrovni

- umožnit umělcům z řad zdravotně postižených prezentovat výsledky jejich tvorby na veřejnosti ve      společných programech s profesionálními hudebníky

- dostat do povědomí široké veřejnosti regionu jména umělců z řad zdravotně postižených

- vhodná medializace tohoto projektu včetně jeho podporovatelů

Realizace projektu přispěla podle odezvy zúčastněných i v médiích k lepšímu porozumění problémů zdravotně postižených a k rozvoji kontaktů a setkání, vzájemnému poznávání a spolupráce handicapovaných umělců. Tito umělci, zejména hudebníci, měli možnost prezentovat výsledky své tvorby na veřejnosti ve společných programech s profesionálními umělci. Někteří z nich, zejména ve zpěvu, předvedli mimořádné výkony. Průběžně rovněž probíhala medializace tohoto projektu včetně jeho podporovatelů.

Realizací projektu se otevírá další prostor pro plánování možné široké spolupráce nejen na poli hudebním nebo kulturním.

3. Podrobný popis podmínek, za kterých se akce uskutečnila

Festival Souznění 2017 byl realizován v renomovaných koncertních sálech, jež sami účastníci považovali za důstojné pro uspořádání obdobného festivalu. Základním požadavkem bylo ve všech uvedených prostorách zajištění bezbariérového přístupu, a to někdy i za cenu provizorních technických opatření.

Ubytování bylo zajištěno v jednom ubytovacím zařízení, který splňoval požadavek bezbariérového přístupu. Stravování účastníků festivalu bylo ve stejném  objektu . V rámci festivalu byla zajištěna doprava účastníků speciálním bezbariérovým autobusem, byl rovněž zajištěn program pro účastníky v čase mimo konání koncertů.

4. Způsob propagace

Bylo vytištěno 150 plakátů formátu A2, 30 plakátů A3, 100 dalších 100 propagačních letáků a pozvánek v rozměru A5, dále potom 100 plakátů A4, které vyly vylepeny v autobusem MHD Karlovy Vary a Cheb. Další propagace byla řešena ve spolupráci s tiskem a to Chebský deník,časopis Vozíčkář a Můžeš které jsou určeny především zdravotně postiženým, dále rádio Egrensis Cheb. Propagace festivalu Souznění 2017 probíhala rovněž na internetových stránkách zapsaného spolku Aragonit www.aragonit-kv.cz a dále na www.ligavozic.cz. Především pak ale, na facebookové stránce Souznění a Aragonitu. Na každém koncertě byla viditelně vyvěšena loga všech významných podporovatelů festivalu, dokládající finanční spoluúčast, moderátoři jednotlivých koncertů zdůraznili skutečnost, že bez uvedené finanční podpory by nebylo možné festival uspořádat.

5. Specifické problémy při realizaci a důvody jejich vzniku. Podniknutá nápravná opatření.

Důležitou součástí festivalu Souznění jsou každoročně kolonádní koncerty ve Františkových Lázních a Karlových Varech, z tohoto lze vyvodit, že velmi záleží na příznivém počasí v době konání akce. Toto se však nedá nijak ovlivnit. V letošním roce nám počasí částečně přálo (byla dosti citelná zima) pouze první den a v Karlovarské části Souznění, vzhledem k velmi nepříznivému počasí nebylo možné vystoupení na kolonádním koncertě před hotelem Thermal uskutečnit, přesto se několik zdravotně postižených umělců, z vlastní vůle rozhodlo, před hotelem Thermal udělat promo akci na večerní Galakoncert. Ve velké zimě a občasném dešti, s jedním mikrofonem přibližně hodinu hráli a v mluvených vstupech zvali hosty v Karlových Varech na večerní koncert. Za tento jejich přístup k festivalu jim pořadatelé velmi děkují. Tzv. „mokrá“ varianta nebyla z technických důvodů možná. Tato situace nastala již druhý rok po sobě a pořadatelé věří, že se nám v dalším ročníku vyhne, ale i přes to není tuto situaci možné vyloučit.

6. Poznámky/Doporučení

Vzhledem k odezvám mezi zúčastněnými doporučujeme pokračovat v tradici tohoto festivalu v rámci více měst v celém kraji se  zaměřením na větší zastoupení zahraničních účastníků. Na další již

XIX. ročník se organizátoři rozhodli zlepšit propagaci hlavní části Souznění a to i tím, že se pokusí oslovit sdělovací prostředky s nadregionální působností, festival Souznění bude probíhat v příštím roce 14 .- 15.9.2018.